Kontrola i planowanie pracy

Kalendarz administracyjny

Działy w sekcji

Kalendarz administracyjny

Tomasz Cybulski
1 miesiąc temu

Na  kalendarzu administracyjnym (popularnie nazywane kalendarzem klubowy) widoczne są wszystkie publiczne wydarzenia, treningi oraz mecze. Jako administrator systemu masz możliwość podglądu i edycji wszelkich wydarzeń znajdujących się na kalendarzu. Aby wejść na kalendarz klubowy wybierz z lewego menu pozycję klub podsumowanie.

114.png

Jak widzisz na powyższym obrazku, nad kalendarzem znajduje się obszar, w którym masz do wyboru kilka opcji filtrowania wydarzeń na kalendarzu. Możesz zawężać zakres wyświetlanych wydarzeń do konkretnych drużyn lub konkretnych typów. Ponadto, możesz zadecydować czy na kalendarzu mają pojawiać się weekendy, pełne nazwy drużyny oraz lokalizacje wydarzeń.

Naciskając w przycisk "harmonogram", kalendarz przyjmie formę tabelaryczną, dzięki czemu będziesz mógł wygodnie go zapisać jako pdf lub wydrukować. Kolory wydarzeń - typ trening, będą w kolorach drużyn. Kolor drużyny można zmieniać wchodząc w jej edycję.

Jako administrator systemu masz możliwość dodania na kalendarz klubowy trzech typów wydarzeń. Tradycyjne wydarzenie, blok treningowy oraz trening. Aby dodać wydarzenie na kalendarz, kliknij w dowolną dzień na kalendarzu i wybierz jedną z trzech opcji, które pojawią się na ekranie.

115.png
116.png

Dodanie standardowego wydarzenia, polega na naniesieniu na kalendarz klubowy eventu o dowolnym charakterze, jak np. zebranie trenerów. Tworząc tego typu wydarzenie możesz wybrać jego widoczność dla poszczególnych grup użytkowników. Dla poprawy widoczności wydarzenia masz także możliwość wybrania jego koloru.

Drugim typem wydarzenia, które możesz zaplanować jest trening. Jako administrator, masz możliwość zaplanowania treningu wybranej drużynie. Temat planowania treningu omawialiśmy we wcześniejszych rozdziałach.

Ostatnim typem wydarzenia, które możesz dodać na kalendarz jako administrator jest blok treningowy. Jest to niezwykle ważny element z punktu widzenia planowania pracy w klubie, ponieważ pozwala Ci przypisać do konkretnych drużyn tematykę treningów w określonym zakresie dat. Pierwszym krokiem podczas planowania bloku treningowego jest wybranie drużyn, których dotyczyć będzie tworzony np. mikrocykl. W kolejnych korkach określasz nazwę, kolor, opis oraz okres obowiązywania danego bloku treningowego.

117.png

Pamiętaj, że w jednym czasie możesz zaplanować kilka różnych bloków treningowych dla różnych drużyn.

Po zaplanowaniu bloków treningowych, pojawią się one na kalendarzach trenerów poszczególnych drużyn, dzięki czemu trenerzy będą wiedzieli na jakim elemencie mają się skupić podczas treningów.

Kolejną ważną funkcjonalnością, którą znajdziesz w kalendarzu klubowym, jest możliwość kontrolowania szczegółów każdego z dodanych treningów. Klikając w treningu na kalendarzu, zobaczysz okno z detalami treningu. Bardzo szybko będziesz w stanie zweryfikować, to czy trener przygotował na ten trening konspekt lub czy sprawdził obecność.

118.png

Jako administrator masz również możliwość pobrania konspektu treningowego w formie pliku PDF. Ponadto będziesz mógł również edytować parametry treningu takie jak: temat, opis, miejsce, godzina cz też data zajęć.

System daje taże możliwość skopiowania treningu przygotowanego dla drużyny X, do dowolnej innej drużyny będącej częścią klubu czy innego podmiotu, w którym pracujesz.

119.png

Z poziomu administracyjnego masz dostęp do wszystkich relacji i wyników spotkań, które rozgrywane były przez drużyny z Twojego klubu czy innego podmiotu. Możesz na bieżąco śledzić wszelkie statystyki zarówno meczowe jak i indywidualne zawodników.